Спирални тестомесачки Mixer

Спиралните тестомесачки са особено подходящи за хлебопроизводство , сладкарство и други. Различават се следните видове спирални тестомесачки:

Спирални тестомесачки с фиксиран басан

Спирални тестомесачки със сменяем (вадещ се) басан - моделите със сменяем басан позволяват на оператора да придвижва басана с готово тесто до различни точки от производството благодарение на колелата за движение.

Автоматични повдигачи – обръщачи - стендовете за автоматично повдигане и обръщане на басана на спиралните тестомесачки са нужни при големи производства на хлебни и сладкарски изделия, където големия обем на продукция изисква минимално време за обработка.

Спирални тестомесачки с автоматично повдигане и обръщане на басана до новото на тестоделителя - спирални тестомесачки с автоматично повдигане и обръщане на басана са особено удобни за хлебопроизводителите и сладкарите защото пестят време и енергия. В зависимост от височината на повдигане на басана се различават три модела: с повдигане до нивото на работната маса, с повдигане до нивото на тестоделителя и комбиниран модел повдигащ до различните височини. Разтоварването на басана в зависимост от модела е само от ляво или само от дясно.

Контакти:

Мениджър POLIN - България: +359 879 976 999