ТЕРМОКУТИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЦИ

Термокутии за транспортиране на пици GENIUS PIZZA SYSTEM!!

С термокутии за транспортиране на пици GENIUS PIZZA SYSTEM!! С PIZZA
SYSTEM ще доставяте на Вашите клиенти винаги сочна и вкусна пица!!!!
Можете да поставяте един върху друг, колкото елемента пожелаете.
Подреждането на отделните елементи увеличава броя на пиците. Можете
да се отделяте замо по една кутия, като поставяте "резервен" капак" върху
останалите.
Благодарение на 90 ° завъртане на елементите при поставянето им, парата
от горещите пици може да излезе.