Газови котлони

"БИС" ООД произвежда професионални газови котлони в 6 линии:

  1. Линия 40 GS_40 - от 1 бр до 7 бр горелки - 5,5KW и 7.5KW
  2. Линия 50 GS_50 - от 1 бр до 7 бр горелки - 5,5KW, 7.5KW и 9,5KW
  3. Линия 60 GS_60 - от 1 бр до 7 бр горелки - 5,5KW, 7.5KW и 9,5KW
  4. Линия 70 GS_70 - от 2 бр до 12 бр горелки - 5,5KW и 7.5KW
  5. Линия 80 GS_80 - от 2 бр до 12 бр горелки - 5,5KW, 7.5KW и 9,5KW
  6. Линия 90 GS_90 - от 2 бр до 12 бр горелки - 5,5KW, 7.5KW и 9,5KW

Котлоните се произвеждат с горелки и горивна система 100% MADE IN ITALY!

Работният плот е херметически затворен, което предпазва горивната система от изкипявания!

За пръв път на Българския пазар предлагаме възможността клиентът сам да избира мощността на горелките и сам да конфигурира тяхното разположение - БЕЗ ПРОМЯНА В ЦЕНАТА!

Може да избирате между 3 мощности на горелките:

      5,5 KW                7.5 KW                       9.5 KW

     

единична                двойна                двойна

корона                       корона                корона

Възможност да се поръчат с чугунени или неръждаеми скари /решетки/ над горелките!