Електрически котлони

Професионалните електрически котлони Inoxit се произвеждат с 1, 2, 4 или 6 плочи. Предлагаме на Вашето внимание Шест линии:

  • лини 50 - плочи квадратни обединени 300/300 - в един ред
  • линия 60 - плочи квадратни обединени 300/300 или плоча 400/400 - в един ред
  • линия 70 -  избор между плочи: кръгли ф220, квадратни обединени 220/220, квадратни отделени 220/220
  • линия 80 - плочи квадратни обединени 300/300
  • линия 90 - плочи квадратни обединени 300/300
  • линия 100 MAX - плочи квадратни обединени 400/400

Всички плочи, които се използват в производството са с вграден термопротектор. За производството на котлоните Inoxit "БИС" ООД използва само и единствено плочи от реномиран европейски производител - собствен внос. Същото важи и за

-позиционните превключватели към плочите. Вътрешното окабеляване е изцяло от силиконови термоуспойчиви кабели. Всичко това гарантира дълга е безпроблемна експолатация.

"БИС" ООД въвежда модулна система при котлоните и печките с марка Inoxit, която позволява при първоначално закупуване на котлони Inoxit с 4 или 6 плочи  в последствие под тях  да се добави фурна, като по този начин  се получава готварска печка.

Модулите на котлоните и фурните от съответните линии са напълно съвместими един с друг, с цел максималко улеснение при  монтаж и техническо обслужване.