Стенни аспираторни чадъри inoxit

Изработват се както СМУКАТЕЛНИ така и  СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ чадъри - предлагаме две линии
Стандартна линия и Линия ''R _'' със заоблени ъгли.
 
Следват детайли :
 
СМУКАТЕЛНИ (без вентилатори)
максимална дължина 3000мм (ширината може да варира)
СТЕННА СЕРИЯ
Стандартна линия
Линия R  (заоблени ръбове)
  СТЕННА СЕРИЯ "A"/"RА"
МОДЕЛ ''А'' 
МОДЕЛ "RА"

СТЕННА СЕРИЯ "В"/"RВ"   МОДЕЛ ''В'' МОДЕЛ ''RВ''

СТЕННА СЕРИЯ "С"/"RС"  МОДЕЛ "С" МОДЕЛ ''RC''

 

СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ
(без вентилатори ,  с подаване на чист въздух в помещенията) 
максимална дължина 3000мм
СТЕННА СЕРИЯ "D"/"RD"   СТЕННА СЕРИЯ "D+K" / "RD+K" 

 

ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ