Островни аспираторни чадъри inoxit

Изработват се както СМУКАТЕЛНИ така и  СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ чадъри - като предлагаме две линии
Стандартна линия и Линия ''R _ _ '' със заоблени ъгли.
 

Следват детайли :
 
СМУКАТЕЛНИ (без вентилатори)
максимална дължина 3000мм (ширината може да варира)
ОСТРОВНА СЕРИЯ 
за монтаж към тавана
Стандартна линия Линия R  (заоблени ръбове)
  ОСТРОВНА СЕРИЯ  "АA"/"RАА" МОДЕЛ ''АА''  МОДЕЛ "RАА"

ОСТРОВНА СЕРИЯ "BВ"/"RBВ"   МОДЕЛ ''BВ'' МОДЕЛ ''RBВ''

ОСТРОВНА СЕРИЯ​ "СC"/"RCС"  МОДЕЛ "CС" МОДЕЛ ''RCC''

 

СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ
(без вентилатори ,  с подаване на чист въздух в помещенията) 
максимална дължина 3000мм
ОСТРОВНА СЕРИЯ  "DD"/"RDD"   ОСТРОВНА СЕРИЯ  "DD+K" / "RDD+K"