Ледогенератори за люспест лед

Линията ледогенератори SCALA е най-компактният ледогенератор за люспест лед на пазара за мащабно производство на много
студени, сухи плоски люспи. 
SKALA Линията е иделаният вариант за охлаждане на:
 - лесно развалящи се храни в хранително-вкусовата промишленост;
 - здравни заведения и болници; 
 - селското стопанство и разпределение; 
 - зоологически градини и тематични паркове; 
 - рибовъдни стопанства и риболовна промишленост,
 - пекарни,
 - месната промишленост и т.н.

Модел

кг./24ч. *

Д/Ш/В мм

Мощност kW

SCALA COMPACT  400

400

1100/700/760

1,42

SCALA COMPACT  600

600

1250/750/835

2,35

SCALA COMPACT 1000

1000

1495/1108/1611

2,86

SCALA COMPACT  1500

1500

1495/1613/1589

6,64

SCALA COMPACT  2000

2000

1495/1613/1589

7,87

SCALA COMPACT  3000

3000

2600/1150/1480

12,35

SCALA COMPACT  5000

5000

3705/1210/1465

23,48

SCALA COMPACT  10 Т

10 000

5575/1300/1920

31,04