Електрически печки inoxit - линия 80

Линия 80 се произвежда със квадратни обединени плочи 300/300 мм с мощност: 2,5 KW (стандартно), 3 KW (по избор) или 4KW (по избор).

Размерите на фурната са два: с фурна STANDARD - размер 540/710 мм - за 1 тава GN 2/1 или 2 тави GN 1/1

с фурна MAXI 86 - размер 860/640 мм - за 2 тави 400/600 мм или една тава 800/600 мм (*само за печка с 6 плочи)

Еднакви функционални характеристики с линия 90. С цел по-лесна инсталация (вкарване до мястото на монтажа) и осигуряване на повече пространство за работа в кухнята, проектирахме и произвеждаме печки от линия 80. Като единствената разлика между печките от двете линии е ширината им (съответно 800 и 900 мм). Всички останали параметри на съответния уред не се променят - мощността на плочите, размера и мощността на фурната.