Електрически печки

Професионалните електрически печки Inoxit се произвеждат е пет линии:

  • линия 60 - плочи квадратни обединени 300/300 - разположени една до друга - с фурна GN 1/1
  • линия 70 -  избор между плочи: кръгли ф220 и квадратни отделени 220/220 - с фурна GN 2/1 (680/540мм)
  • линия 80 - плочи квадратни обединени 300/300 - с фурна GN 2/1 (540/710 мм) или фурна MAXI (860/640мм)
  • линия 90 - плочи квадратни обединени 300/300 - с фурна GN 2/1 (540/710 мм) или фурна MAXI (860/640мм)
  • линия 100 MAX - плочи квадратни обединени 400/400 - с фурна MAXI (620/680 мм) или фурна MAXI 221 (1080/820мм)

"БИС" ООД въвежда модулна система при котлоните и печките с марка Inoxit, която позволява при първоначално закупуване на котлони Inoxit с 4 или 6 плочи  в последствие под тях  да се добави фурна, като по този начин  се получава готварска печка.

Модулите на котлоните и фурните от съответните линии са напълно съвместими един с друг, с цел максималко улеснение при  монтаж и техническо обслужване. 

Модулната система се предлага само за лиии 80, 90 и 100 MAX.